Fysioterapeut Simen presenterer: Ultralyddiagnostikk

Fysioterapeut Simen presenterer: Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk

Ultralyd er, sammen med klinisk undersøkelse, ansett som gullstandard for undersøkelse av skader i senevev (referanse), og er nyttig for å evaluerer tilstanden til leddbånd og eventuelle hevelser i slimposer (bursaer). Hevelser og betennelsestilstander i de fleste ledd vil ofte oppdages ved ultralydundersøkelse grunnet funn av økt væske rundt leddet i tilhørende leddkapsler og leddrecesser. Ultralyd kan også evaluere endringer i blodkar og nervestrukturer. Er det derimot mistanke om benskader eller skade på strukturer som ikke kan visualiserer ved ultralyd (f.eks. korsbånd i kne), er andre typer bildediagnostikk som f.eks. røntgen, MR eller CT å foretrekke. Dette skyldes at ultralydbølger ikke kan trenge gjennom ben. 
 

I de aller fleste tilfeller av muskel- og skjelettplager er en grundig sykehistorie etterfulgt av en god klinisk undersøkelse tilstrekkelig for å kunne stille en funksjonsdiagnose. I noen tilfeller kan det likevel være ønskelig å utføre tekniske tilleggsundersøkelser som f.eks.  ultralydundersøkelse for å kunne sammenstille disse med funn fra den kliniske undersøkelsen.
 

Ved ultralydundersøkelse av muskel- og skjelettsystemet, undersøkes skadeområdet grundig ved hjelp av en probe som sender og mottar høyfrekvente lydbølger inn i vevet. Signalene som kommer tilbake til proben hjelper ultralydapparatet å danne et bilde av strukturene som befinner seg under proben og som deretter kan tolkes av undersøkeren.
 

Ultralyd er, sammen med klinisk undersøkelse, ansett som gullstandard for undersøkelse av skader i senevev (referanse), og er nyttig for å evaluere tilstanden til leddbånd og eventuelle hevelser i slimposer (bursaer). Hevelser og betennelsestilstander i de fleste ledd vil ofte oppdages ved ultralydundersøkelse grunnet funn av økt væske rundt leddet i tilhørende leddkapsler og leddrecesser. Ultralyd kan også evaluere endringer i blodkar og nervestrukturer. Er det derimot mistanke om benskader eller skade på strukturer som ikke kan visualiseres ved ultralyd (f.eks. korsbånd i kne), er andre typer bildediagnostikk som f.eks. røntgen, MR eller CT å foretrekke. Dette skyldes at ultralydbølger ikke kan trenge gjennom ben. 
 

Ultralyd har flere fordeler; Undersøkelsen kan gjøres direkte på klinikken og funnene kan sammenstilles med klinisk undersøkelse der og da. Man kan også utføre dynamiske ultralydundersøkelser av bevegelsesapparatet for å evaluere hvordan strukturene beveger seg i forhold til hverandre eller oppfører seg i visse posisjoner/bevegelser. Videre tar en ultralydundersøkelse relativt kort tid og kan forhindre unødvendige henvisninger til dyrere og mer avansert bildediagnostikk. Ultralydundersøkelse medfører heller ikke stråling eller andre bivirkninger slik som f.eks. røntgen eller CT-undersøkelser. 
 

Ultralyd gir også mulighet til å behandle enkelte lidelser med veiledede intervensjoner, som f.eks. ultralydveiledet injeksjonsbehandling, nålebehandling eller trykkbølgebehandling. 

Share