Åpning av BRIS Treningssenter mandag 15 juni

Åpning av BRIS Treningssenter mandag 15 juni

 

Kjære BRIS-medlem.

 

Da har vi endelig fått en dato hvor vi kan forberede oss til åpning av treningssenteret Mandag 15.juni:) Vi gleder oss, og håper du gjør det samme!! 

 

Vår interesseorganisasjon, Virke trening, har på vegne av sine medlemsbedrifter utarbeidet forslag til bransjestandard ang nødvendige smitteverntiltak. Denne ligger til behandling hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og forventes ferdigstilt snarlig. 

 

Det betyr mye for oss alle å komme i gang med treningsaktivitet på BRIS igjen. Vi er forberedt på å gjøre nødvendige tiltak for godt smittevern. Dette kan innebære økt avstand mellom apparater, eventuelt begrenset tilgang på noen øvelser, grundig vask/desinfeksjon, og regulering av antall deltakere i lokalene. Det viktigste tiltaket blir uansett at den enkelte tar hensyn og følger generelle smittevernregler, slik vi gjør ellers i samfunnet. En veileder vil bli lansert, på vår hjemmeside og i senteret, i god tid innen åpningen. 

 

BRIS har gjennom statens kompensasjonsordning søkt om stønad, og vil få dekket deler av våre faste kostnader for mars, april og mai gjennom dette. Kompensasjonen til tross er bedriften påført tunge økonomiske konsekvenser gjennom denne stengte perioden. Det er ikke offentliggjort om støtteordningen vil gjelde utover disse 3 månedene, eller videreføres i noen form. Vi er bestemte på å klare oss gjennom situasjonen slik at BRIS kan bestå. Dere medlemmer er vår viktigste motivasjonsfaktor og grunnen til at vi ønsker oss tilbake på jobb snarest! Vi verdsetter at dere er lojale, og håper at flest mulig vil stå i sine medlemskap gjennom hele sommeren, og benytte senteret vårt videre. Mindre mulighet for reiseaktivitet, og det faktum at mange har hatt treningspause i flere måneder alt, taler for fine treningsopplevelser på BRIS gjennom sommeren. I et unikt hyggelig miljø. 

 

Vi har tidligere sendt ut informasjon vedrørende betaling for april, og tilbydd kompensasjon for dere som har forskuddsbetalt denne. 

 

Enkelte av dere har valgt en kompensasjon som innebærer 1 mnd betalingsfri. Dere vil få gratis juli måned

 

Andre av dere har valgt kompensasjon i form av gavekort. Dere vil motta dette når vi reåpner BRIS. 

 

Gavekortet kan benyttes til en av følgende tjenester; 30 min Personlig Trener, 30 min Fysioterapi eller 30 min Ernæringsveileder/ Coaching. Gavekortet kan også gis bort. Gyldighet ut inneværende år, til 31.12.20. 

 

Videre er det en stor del av våre kunder som ikke har bedt om noen form for kompensasjon for april-betalingen. Vi setter stor pris på dette, og ønsker uansett å gi dette gavekortet også til dere. 

 

Ingen kunder hos BRIS har blitt trukket for mai mnd, når vi nå er pålagt stengt. Vi sender snarlig ut trekk for juni, med forfall 30/5-20. Trekket vil ha 50% rabatt for alle, siden vi holder stengt først halvdel av juni, til 15/6. 

 

Håper vi ser deg på trening om noen uker! 

 

Følg gjerne våre livetimer på Facebook, utendørstimer, eller kanskje teste våre ukentlige treningsprogram? 

 

Beste hilsen fra oss i BRIS-teamet!

Share