"Aktiv med Artrose"-kurs hos BRIS Januar 2021!

Oppstart nytt kurs!

Aktiv-A, ledet av fysioterapeut Arild Bakke, Bris Fysioterapi har over lang tid jobbet med
pasienter som sliter med artrose i vektbærende ledd. Vår fysioterapeut Arild Bakke er
autorisert Aktiv-A fysioterapeut, og har spesialisert seg i behandling av artrose gjennom et eget utdanningsprogram. 


I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer bør alle personer med symptomer og funn
på artrose i hofte og/eller kne få tilbud om en grunnbehandling bestående av informasjon,
trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig). Aktiv med artrose, eller Aktiv-A som det
også kalles, er et behandlingsopplegg basert på nettopp denne forskningen.

Artrose er den vanligste leddsykdommen, som den rammer en stor andel av den voksne
befolkningen. Forekomsten av artrose øker fordi vi lever lengre og har høyere kroppsvekt.
Vanlige symptomer er smerter, stivhet og problemer med å utføre daglige gjøremål.
God kunnskap er viktig for å kunne håndtere sykdommen på en tilfredsstillende måte.
Forskning viser at trening er den beste behandlingen for pasienter med lett til moderate
artroseplager. Trening har vist seg å redusere smerter i like stor grad som medisiner hos
personer med artrose. Målet er å bedre funksjon og livskvalitet. hos deltakerne.
Kurset starter med Artroseskolen, en 2 timers undervisningsbolk for bedret kunnskap og
forståelse av tilstanden.

Videre er man med på et skreddersydd treningsopplegg over 6 uker, med tilpasset trening
2 ganger i uka. Fellestreningen ledes av fysioterapeut, og kjøres mandager og torsdager
mellom kl. 15 til 16. Hensikten er at du har, og mestrer, et treningsprogram som du kan
videreføre etter kursdeltakelse.

I forkant av treningsperioden, skal man til individuell forundersøkelse hos fysioterapeut, for
kartlegging og testing av funksjon, og oppsett av individuelt tilpasset treningsplan. Retester
etter endt periode, hvor vi oppsummerer perioden og evaluerer effekten av treningen.

Oppstartsdato:
MANDAG 25. januar 2021, og varer i 8 uker. 
Siste kursdag mandag 15/3.
Kurspakken inneholder følgende;
• Artroseskole (èn kurskveld, ca 2.5 timer)
• 2 mnd fri tilgang til treningssenteret BRIS.
• Individuelt tilpasset treningsprogram og opplæring av dette (1 PT time)
• For- og etterundersøkelse hos Fysioterapeut (30 + 30 min).
• Fri veiledning av fysioterapeut i løpet av 6-ukersperioden under oppsatte
fellesøkter, ukentlig mandag + torsdag kl 15-16.
Pris: Kr 4000,- inkl 2 mnd tilgang til Bris treningssenter (februar + mars mnd)

Påmelding: Er du interessert, ta kontakt for mer informasjon.
Pr mail fysio@bris-trening.no eller ring oss på tlf 71 2 033 00 (mellom kl 09-15, BRIS Fysio).

Share